תנאי שמוש באתר

תנאי שימוש:

ברוכים הבאים לאתר nockoutmarketing.com (להלן: “האתר”) אשר בבעלות נוק אאוט מרקטינג  (להלן: “מפעילת האתר”). השימוש באתר כפוף להוראות התקנון בדף זה. חשוב להקפיד ולעיין בתקנון מאחר וההצטרפות מעידה על הסכמתך לתנאי התקנון המפורטים להלן. אישור המשתמש כי קרא והסכים להוראות התקנון ולא תהא לו ו/או למי מטעמו ו/או בשמו כל תביעה כנגד מפעילת האתר.

כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הינה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

תנאי שימוש אלה באים להוסיף ובכל מקרה לא לגרוע, מכל הסכם ו/או הסדר ו/או התנאה אחרים שקיימים בין המשתמש לבין מפעילת האתר. לגבי המשתמש יחולו בנוסף לתנאי שימוש אלה גם ההוראות ותנאי השימוש המופיעים באופן נפרד בהזמנת השירות, אשר תיחתם מול מפעילת האתר.

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע תקנונים נוספים לקורסים השונים, ובמקרה כזה תגברנה הוראות כל תקנון מיוחד שתקבע מפעילת האתר על הוראות תקנון זה.

מפעילת האתר תהא זכאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה. התקנון המחייב יהיה זה אשר פורסם באתר במועד ההרשמה לקורס.

השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, ובקורסים המוצגים באתר יעשו על אחריות המשתמש בלבד.

 כללי

בעת הרשמה ושימוש בקורסים באתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, קורסים אותם רכשת או ביקשת לרכוש, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו”ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והקורסים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.

 • רישום לקורסים– בעת הרישום לקורסים אותם מציע האתר תידרש למסור פרטים אישיים. החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לרכישת הקורס ולאספקתו.
 • מאגר המידע– הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה ללא פרטי כרטיס אשראי.
 • חברת נוק אאוט מרקטינג מפעילת אתר http://amz1.nockoutmarketing.com מספקת קורסים ללימוד עצמי בתחום המסחר באינטרנט (E-commerce) והתכנות תוך התמקדות בתחום אמאזון. המשתמש יעשה שימוש באתר ובמערכותיו לצורך אישי בלבד ולא לצורך מסחרי כלשהו.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

 • לאפשר להירשם ולצפות בקורסים באתר.
  • לשפר ולהעשיר את תכני הקורסים המוצעים באתר.
  • לשנות או לבטל קורסים ותכנים קיימים.
  • לצורך רכישת הקורס באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים.
  • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.

יש לציין כי המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר קורסים וכן מידע שיווקי ופרסומי. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך.
 • אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין.
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
 • אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

רכישה באתר

ביצוע רכישת קורס  באתר יתבצע על ידי משתמש אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף. הרכישה מותנית בקבלת אישור של חברת האשראי לעסקה. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה.

ביטול עסקה

תנאי ביטול עסקה משתנים מקורס לקורס – יש להיכנס לפרטי הקורס ולקרוא את המידע המצורף באשר לביטול ההרשמה.

 פרסומות של צדדים שלישיים

החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

זכויות יוצרים

כל המידע המופיע באתר http://amz1.nockoutmarketing.com  לרבות  טקסט, תמונות, וידאו, קול הנם רכושם הבלעדי של מפעילי האתר וכותבי התכנים. השימוש באתר ייעשה בהתאם לתנאי השימוש ועל פי הוראות השימוש בלבד. ישנו איסור מוחלט להשתמש בתכני הקורס לצרכים מסחריים ללא אישור מפורש בכתב מבעלי האתר. כמו כן חל איסור מוחלט להשתמש ברשימת התלמידים בקורס לצרכים מסחריים.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

כתב ויתור

 • המידע מסופק על ידי http://amz1.nockoutmarketing.com  ובעוד שאנו משתדלים להשאיר את המידע כמה שיותר נכון ומעודכן, אנו לא מבטיחים בצורה מפורשת או משתמעת, על השלמות, דיוק, אמינות, התאמה או זמינות ביחס לאתר, המידע, מוצרים, שירותים, או גרפיקה נלוות הכלולה באתר לכל מטרה. הסתמכותך על מידע כזה הינה על אחריותך בלבד.
 • בשום מקרה לא נהיה אחראיים לכל אובדן או נזק כולל, ללא הגבלה, אובדן או נזק עקיף או תוצאתי, או כל אובדן או נזק כלשהו הנובע מאובדן נתונים או רווחים הנובעים מ, או בקשר עם, השימוש באתר זה.
 • נעשה כל מאמץ כדי לשמור שהאתר יפעל בצורה תקינה ורציפה. עם זאת חברת myamazon-us אינה לוקחת אחריות במידה והאתר לא יהיה זמין בשל כשלים מעבר לשליטתנו.
 • כל רווח או דוחות רווח והפסד או דוגמאות הכנסה, הן הערכות בלבד אין בכך כל הבטחה להכנסה עתידית כזו או אחרת.
 • אין שום הבטחה שכל הצלחות קודמות, או תוצאות העבר, כמו רווחי הכנסה, יכולות לשמש כאינדיקציה להצלחה בעתיד שלך או בתוצאות כלשהן.
 • כל הקורסים הניתנים על ידי החברה שלנו הם למטרות העברת מידע בלבד. יש לעשות שימוש בגורמים מקצועיים ואנשי מקצוע מוסמכים בעלי הסמכה מתאימה כגון: רואה החשבון, עורך הדין או כל יועץ מקצועי, לפני נקיטת כל פעולה.
 • בהסכמה על תקנון וכתב ויתור זה אתה מבין ומסכים שהחברה שלנו אינה אחראית להצלחה או הכישלון שלך לקבלת החלטות עסקיות הנוגעות בכל מידע שהוצג על ידי החברה שלנו בקורסים, וובינרים , התכתבויות במדיות השונות, מיילים ובשאר התכנים המופיעים באתר.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל ://myamazon-us.com. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.